Bare politikk kan redde verden

Må tørre: - Politikerne må tørre å plukke vinnere i endringsprosesser som vi befinner oss i nå, mener professor Lars J. Nilsson.

- Politikerne må vise folk at de får et bedre liv i lavutslippssamfunnet, sier svensk klima- og energiprofessor.


Dårlig politisk styring får gjerne skylda for det meste som er galt her i verden. Så også i klimasfæren. Lars J. Nilsson, klima- og energiprofessor ved Lunds universitet, har studert disse to feltene i over 20 år og oppsummerer utfordringen i feltet slik:

– Overgangen til lavkarbonsamfunnet er ikke et naturressursspørsmål, ikke et teknologisk spørsmål og ikke et økonomisk spørsmål. Det handler om politisk styring, sier han.
 

Nytt nivå klimapolitikk

Nilsson legger ikke skjul på at utfordringene er store: Er bioenergi løsningen og hvilke andre problemer skaper den? Skal kraftsystemet bygges for eksport eller selvforsyning? Kan vi av-karbonisere tungindustriene? Hvordan endrer vi transportsektoren mest fornuftig? Har vi råd til høyere kilowattpriser på veiene enn vi tror?

– Forskningen har ikke svaret på hva, når og hvordan. Her trenger vi politisk lederskap, sier Nilsson.

Ordene faller på et forskerseminar ved CICERO Senter for klimaforskning 20. september. Lars J. Nilsson er én av flere internasjonale partnere i forskningsprosjektet Cicep, som prøver å finne effektive internasjonale klimaavtaler og beregne økonomiske konsekvenser av disse. Både Fridtjof Nansens Institutt og Institutt for statsvitenskap ved UiO deltar i prosjektet som søker å finne gode løsninger etter Kyoto-protokollen og helst i tillegg til en ny internasjonal klimaavtale.

– Verden trenger et nytt nivå klimapolitikk for å klare en transisjon. Mange ting tyder på at vi er på vei inn i en ny strukturkrise. Kanskje er gjelds- og finanskrisen vi står midt oppe i et symptom på dette, reflekterer Nilsson.

Tidligere økonomiske strukturkriser har vært reaktive; drevet av innovasjon. Lavkarbontransisjonen er derimot mer tvungen eller proaktiv.

– Hver syklus innebærer politisk og institusjonell forandring og det er selvsagt umulig å spå hva neste teknologi blir, men når vi nå står midt i en strukturkrise, har vi i alle fall gode muligheter til å påvirke retning. Og da trenger vi politikere som tør, sier Nilsson.
 

– Plukk vinnere!

– Politikerne må for eksempel tørre å plukke vinnere. Ikke vinner-teknologier, men vi vet ganske sikkert hvilke teknikkområder som er de viktigste og bør derfor satse på disse gjennom en bred teknikk-, innovasjons- og industripolitikk, sier han.

Nilsson tror styrt endring har gode forutsetninger dersom den bygger på en positiv narrativ og en visjon for et bedre liv.

– Folk må hjelpes til å se at de får det bedre med et nytt system og i alle fall at de ikke blir fratatt goder, sier han og bruker utviklingen av svensk fjernvarme som eksempel.

Svenskene startet å bygge ut fjernvarme på 1960-tallet, og bare på tjue år var systemet fullt utbygd i byene. Først brukte de olje som fyring, men denne ble etter hvert erstattet av biobrensel, blant annet hjulpet av oljekrisene på 1970-tallet.

– Husene er like varme i dag som de var i 1960 samtidig som det har pågått en oppvarmingsrevolusjon. Jeg tror ikke folk har merket noen forskjell, sier Nilsson.

Av Monica Bjermeland