Nøkkelaktører i klimaforhandlingene

De sju største utslippslandene USA, Kina, EU, India, Russland, Brasil og Japan står for rundt 67 % av de globale CO2-utslippene.

CICEP gir deg en oversikt over nøkkeltall for de viktigste landende i klimaforhandlingene. Hvilken nasjonal klimapolitikk de fører og hvilke posisjoner de har i de internasjonale forhandlingene.


Les mer om de syv viktigste aktørene i klimaforhandlingene. Hvilken nasjonal klimapolitikk de fører og hvilke posisjoner de har i de internasjonale forhandlingene.