– USA best og verst for klimaet

–  USA leverer både det beste og verste for klimaet, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell. I midten av november gikk de første klimakvotene under hammeren i Californias kvotemarked.


Av Monica Bjermeland


Kevin Kennedy er en av ildsjelene bak klimatiltakene i California. Foto: Monica Bjermeland

Kevin Kennedy er en av ildsjelene bak klimatiltakene i California. Foto: Monica Bjermeland

Samtidig som startskuddet gikk for Californias kvotemarked, snakket de amerikanske forskerne Nigel Purvis fra Brookings Institution og Kevin Kennedy fra World Resources Institute om det klimaarbeidet som faktisk foregår i USA – på delstatsnivå og regionalt nivå. På Grand Hotel i Oslo kunne de to fortelle at mens det føderale politiske systemet hindrer president Barack Obama i å gjøre banebrytende endringer for nasjonen som helhet, er delstatenes spillerom mye rausere.
 

– Blir aldri en klimaleder

I takketalen sin da han ble gjenvalgt sa president Obama at han ønsker å la kommende generasjoner vokse opp i et Amerika som ikke trues av den destruktive kraften fra en opphetet planet, og han antydet dermed for første gang siden Senatet i 2010 avslo klimalovforslaget hans, at klima er noe han vil ta tak i. Men kan han levere?

– Presidenten ligger i alle fall godt an til å levere den 17 prosentsreduksjonen innen 2020 som han lovet under klimatoppmøtet i København i 2009, sier Nigel Purvis som også er leder for konsulentbyrået Climate Advisers.

Siden 2005 har USA redusert klimagassutslippene med nesten ti prosent. Skifergassatsingen og finanskrisen er hovedårsakene til utslippskuttene.

– Men for USA er det penger og økonomi som gjelder, så når det gjelder klimatiltak er det de lavthengende fruktene vi må satse på; de som gir noe mer. Å forene klima og forretningsdrift er komplekst, men det er her nøkkelen ligger, tror Purvis. – USA kommer likevel aldri til å ta en lederrolle i FNs klimaforhandlinger og kommer aldri til å dele det europeiske klimareguleringsperspektivet, understreker Purvis.
 

Mye amerikansk klimaarbeid

Men bildet er altså langt fra bekmørkt:
– USA leverer både det beste og det verste for klimaet. De er skeptiske til internasjonale forpliktelser, men har gjort mye for utviklingen av karbonfangst og -lagring. Og enkeltstater er forbilledlige med sine klimaverktøy, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell og legger til:

– Måtte California lede vei og bli en game changer!

Kevin Kennedy, en av arkitektene bak kvotemarkedet i California, poengterer at det skjer en del klimaarbeid både på føderalt og regional nivå – i tillegg til det som betegnes som naturgassrevolusjonen.

– Fire lovverk som berører trafikk, luftforurensing og utslippskrav til nye kraftverk er vedtatt og drar i riktig retning selv om fokus er på lokal forurensning. I tillegg er det etablert tre viktige regionale samarbeidsprosjekter som forhåpentlig vil vise vei for den føderale regjeringen: RGGI, Regional Greenhouse Gas Initiative, der ti stater i nordøstlige USA deltar, et kvotehandelssystem for elektrisitetssektoren og WCI, Western Climate Initiative, et samarbeid mellom California og Quebec, som setter i gang et multisektorielt kvotesystem 1. mens jernet er varmt og bruke stormen Sandy og de andrejanuar, sier Kennedy.

 

California leder an

– Obama bør smiekstremværhendelsene vi har opplevd i år til å aktualisere klima og få laget en nasjonal strategi for hvordan USA kan redusere karbonutslippene, sier Nigel Purvis.

– En nasjonal klimaplan forutsetter at vi klarer å sy sammen politikk og lovgivning med private tiltak på tvers av industrier. Den må være markedsorientert og regulatorisk, slik California har klart siden de vedtok sine første utslippsstandarder i 2004, sier Kevin Kennedy.

For California har vært langt forut for regjeringen i flere tiår. Det første lovbestemte klimaprogrammet USA så, kom i denne staten i 2006, med følgende mål: 25 prosents reduksjoner i transportsektoren innen 2020, opprette et kvotehandelssystem, øke energieffektiviseringen, 33 prosent fornybar energi og avanserte, rene biler. Veien er lang fra solfylte California til Washington DC, men valgresultatet gir grunn til optimisme.

– Nedgangen i utslipp i USA er positiv med tanke på globale utslipp, og den skyldes i stor grad at de bruker reguleringer mer aktivt enn tidligere. Samtidig er det liten grunn til å tro at USA vil bli mer villig til å forplikte seg til utslippskutt i en internasjonal klimaavtale, kommenterer forsker Steffen Kallbekken i CICERO Senter for klimaforskning.