Stillstand i Doha - OPPDATERT

Delegater venter på at forhandlingene skal gjenopptas i plenum lørdag formiddag. FOTO: Steffen Kallbekken

Delegater venter på at forhandlingene skal gjenopptas i plenum lørdag formiddag. FOTO: Steffen Kallbekken

Partene kom ikke til enighet i klimaforhandlingene i Doha i går, og fortsatte forhandlinger gjennom natten.


Av Steffen Kallbekken


Etter å ha forhandlet gjennom natten har COP-presidenten har fram forslag til beslutninger om, blant annet, videreføring av Kyotoprotokollen, den nye globale klimaavtalen, langsiktig klimafinansiering og spørsmålet om "tap og skade" (loss and damage).

Les siste oppdateringer lengre ned i saken.

Forslagene som ligger på bordet inkluderer blant annet at den andre forpliktelsesperioden av Kyotoprotokollen skal vare i åtte år, ikke fem år som mange utviklingsland har ønsket. Forslaget sier også at overskuddskvoter skal slettes - noe Russland og flere andre har motsatt seg, og at rike land som ikke blir med på den nye avtalen ikke skal ha lov til å benytte seg av den grønne utviklingsmekanismen (CDM).

Et av de store stridsspørsmålene i nattens forhandlinger var "tap og skade", et tema som har fått lite oppmerksomhet tidligere. Det dreier seg om hva man skal gjøre i de mest sårbare landene for å håndtere konsekvenser av klimaendringer som de ikke kan tilpasse seg. Oxfam beskriver spørsmålet som "hvor skal vi gjøre av millioner av mennesker i Bangladesh når havnivåstigning forurenser jorda deres med saltvann."

Partene står fortsatt langt fra hverandre, og uenighetene er i all hovedsak de samme som før forhandlingene startet. 

Det er nå ventet at plenumsmøtet (COP-CMP informal plenary) vil starte halv ett norsk tid.

I følge sentralt plasserte kilder vil COP-presidenten legge fram forslag til beslutninger som det neppe vil bli enighet om før etter en lang diskusjon. Russland vil trolig protestere sterkt mot begrensningene på bruk av overskuddskvoter, og USA har problemer med flere spørsmål, deriblant at enkelte land (spesielt Kina) forsøker å gjeninnføre prinsippet om felles men differensiert ansvar i beslutningen om den nye klimaavtalen. Dersom prinsippet blir gjeninnført kan det bety at man beholder inndelingen i rike og fattige land også i den nye avtalen som skal gjelde fra 2020.

Saken oppdateres.