Frokostmøte: EUs nye energi- og klimapolitikk - implikasjoner for Norge

  1. CICEP invitere til frokostmøte om EUs nye energi- og klimapolitikk og hva det innebærer for Norge.

Tirsdag 13. desember, kl 08:30-10:00 på Kulturhuset. 

Det vil bli servert enkel frokost.

Vi vil få korte innlegg etterfulgt av en diskusjon ledet av Elin Lerum Boasson (CICERO).

Jon Birger Skjærseth (FNI): Norge - snart klimamedlem av EU

Knut Kroepelien (Energi Norge): Nye EU-regler for fornybarmarkedet - konsekvenser for Norge

Jørgen Wettestad (FNI): EUs klimakvoter: vitalisering eller forvitring?

For påmelding send epost til khf@fni.no innen fredag 9. desember.