Ingen Paris-jubel i EU?

Flere land har omfavnet Paris-avtalen som et betydelig fremskritt – men har avtalen egentlig noe å si for EUs klimapolitikk? Og for EUs haltende klimakvotemarked?

En nylig publisert artikkel fra forskere ved Fridtjof Nansens Institutt setter søkelyset på nettopp disse spørsmålene.  Den bakenforliggende problemstillingen er ganske enkelt hvor effektiv eller virkningsfull Paris-avtalen egentlig kan tenkes å bli. Riktignok kan avtalen få betydning for stater som ikke allerede har bundet seg til konkrete klimaforpliktelser – men for EU, som gjerne omtales som en foregangsaktør i global klimasammenheng, har avtalen overhode noen betydning?

Svaret er todelt: Artikkelen konkluderer med at Paris-avtalen kan få betydning for EUs overordnede klimapolitikk og føre til at unionen vedtar høyere ambisjoner etter 2030. Ikke minst gir avtalen sårt tiltrengt legitimitet til å vedta tøffere tiltak, i en tid der unionen sliter med Brexit og en rekke andre utfordringer. For EUs klimakvotemarked, får imidlertid avtalen trolig mindre betydning. Muligens kan den indirekte gi håp om noe innstramming og høyere kvotepris, men forhåpningene her bør være moderate, ifølge forskerne.

Les hele artikkelen, «The Paris Agreement: Consequences for the EU and Carbon Market», som nylig ble publisert i Politics and Governance.