Har du en grønn idé? - Vinn 50 000 kroner!

Tankesmia Grønn Fase deler i 2016 ut 50 000 kr til beste idé eller konsept som fremmer miljøvennlig energi.

 På klimakonferansen i Paris i desember 2015 ble Verdenssamfunnet enig om en historisk klimaavtale, hvor så vel fattige som rike land forpliktet seg til å kutte i klimagassutslipp. Målet er at temperaturen på kloden ikke skal stige mer enn 2 – ja helst ikke mer enn 1,5 grader - før århundret er over, og allerede i andre halvdel av århundret skal vi nå klimanøytralitet. Ikke minst skal landene bli bedre til å samarbeide om klimatilpasning, og dessuten til å dele kunnskap og erfaringer.

Utfordring

Krav om utslippskutt i kombinasjon med utbyggingsbehov skaper dilemmaer som krever nytenkning og nyskapning. Ikke minst er det en forutsetning at det utvikles nye løsninger både for produksjon og forbruk av energi. For fjerde gang oppfordrer derfor nå Grønn Fase alle studenter og stipendiater ved norske høyskoler og universiteter til å bruke sine kunnskaper og sin kreativitet på denne typen utfordringer og utvikle en idé eller et konsept som fremmer miljøvennlig energi. Beste idé belønnes med 50 000 kr.

Hva kan idéen være?

Idéen kan være alt fra en revolusjonerende, teknologisk løsning for hvordan man kan produsere miljøvennlig energi, til en idé om hvordan man kan endre folks engasjement med fornybar energi eller energisparing. Den kan godt være knyttet til eget master- eller doktorgradsarbeid, men det er ikke en forutsetning. Det sentrale er at konseptet kan sies å være nyskapende, og at det er gjennomførbart.

Hvordan deltar man?

Idéen/konseptet skal formuleres skriftlig, og sendes til post@gronnfase.org <mailto:post@gronnfase.org>  innen 1. april 2016.

Bidraget skal inneholde en kort beskrivelse av idéen (<100 ord), samt en noe lengre tekst på maksimalt en side, for å utdype konseptet. Det kan i tillegg legges ved én illustrasjon. Søknaden må også inneholde navn, arbeids-/studiested samt kontaktinformasjon. Juryen kan for øvrig kontakte søkere for ytterligere informasjon.

 

Juryen består av representanter fra akademia, forskning og forvaltning i Norge:

Yngve Birkelund              Instituttleder, Inst. for Ingeniørvitenskap og Sikkerhet   UiT – Norges arktiske universitet

Arne M. Bredesen           Professor, Institutt for energi- og prosessteknikk            NTNU

Ane T. Brunvoll                Spesialrådgiver – Programkoordinator ENERGIX             Norges Forskningsråd

Kari Aa. Espegren           St.f.avdelingssjef/seksjonsleder, Energisystemanalyse    IFE - Institutt for energiteknikk

Anita Fossdal                   Seniorrådgiver, programansvarlig for ny teknologi        Enova SF

Truls Norby                        Professor, faststoff elektrokjemi, kjemisk institutt          UiO

Nils A. Røkke                     Direktør bærekraft                                                                        SINTEF

Prisen deles ut av olje- og energiminister Tord Lien under Norges Forskningsråds Energiforskningskonferanse i mai.

Eierskap til idé

Alle innsendte søknader behandles konfidensielt. Vinner-idéen vil bli presentert i generelle trekk under prisutdelingen. Alle søkere beholder eierskap til sin egen idé.

"Grønn Fase" er ei tankesmie med stipendiater og masterstudenter som jobber med miljøvennlig energi, primært knyttet til de 11 forskningssentrene for miljøvenlig energi (FME) i Norge. Tankesmia ble startet i 2009, og arbeider på oppdrag fra OED. Den overordnede oppgaven til Grønn Fase er å gi innspill til den politiske ledelsen og embetsverket i OED om hvordan Norge kan bidra med teknologi for å løse energi- og klimautfordringene.

Les mer om Grønn Fase på http://gronnfase.org