Paris-avtalen: Mot et globalt grønt skifte?

Foto: Astrid Arnslett/CICERO

Foto: Astrid Arnslett/CICERO

28. april har CICEP og CREEs sitt årlige brukerseminar. CICEP, CREE og deres brukerpartnere stiller spørsmålet: Går vi mot et globalt grønt skifte etter Paris?  

Paris-avtalen stadfester at
* global oppvarming skal begrenses til godt under to grader
* nasjonale utslippsmål skal strammes til over tid
* minst 100 milliarder dollar skal årlig brukes på klimatiltak i U-land. 


Sentrale spørsmål som blir diskutert er:

·         Hva er rettslig bindende i Paris-avtalen? 

·         Vil utslippene faktisk bli redusert?

·         Hvordan vil Paris-avtalen endre de europeiske energimarkedene?

·         Hva blir virkningene av europeisk energiomstilling for Norge?


Sted: Litteraturhuset

Tid: 28. april, 9-13

Program

09.00 Velkommen
Snorre Kverndokk, Frischsenteret, leder av CREE

Ordstyrer: Snorre Kverndokk, CREE

09.10 Juridiske, økonomiske og politiske aspekter ved Paris-avtalen

Henrik-Hallgrim Eriksen (Klima- og miljødepartementet): Hva er rettslig bindende i Paris-avtalen og hvordan skal ambisjonene i avtalen oppnås?

Bård Harstad (Økonomisk institutt, UiO og CREE): Oppdatering og reforhandlinger av klimaavtaler

Jon Hovi (Institutt for statsvitenskap, UiO og CICEP): Blir Paris-avtalen effektiv?

Paneldiskusjon

(Hver innleder får 10 minutter til presentasjon og 5 minutter til spørsmål, deretter paneldiskusjon)

10:10 Pause

Ordstyrer: Guri Bang, CICEP

10:30 Mot et grønnere europeisk energimarked

Rolf Golombek (Frischsenteret og CREE): Hovedeffekter i energimarkedene av Paris-avtalen

Ståle Aakenes (Gassnova og CREE): Hvorfor er COP21 viktig for satsingen på CCS?

Gerben Dekker (DNV GL og CICEP): A changing power market after Paris: consequences for energy production and system operations

Thor Erik Grammeltvedt (Statnett, CREE og CICEP): Statnetts perspektiver på utviklingen etter Paris-avtalen

Paneldiskusjon

(Hver innleder får 10 minutter til presentasjon og et par minutter til spørsmål, deretter paneldiskusjon)

11:30 Norges klimaavtale med EU

Elin Lerum Boasson (Institutt for statsvitenskap, UiO og CICEP): Vil en ny klimaavtale med EU styrke deres makt over norsk klimapolitikk? 

Ann-Cathrin Vaage (Statoil og CICEP): Konsekvenser for Statoil og Norge av avtalen med EU

Paneldiskusjon

(Hver innleder får 10 minutter til presentasjon og 5 minutter til spørsmål, deretter paneldiskusjon) 


12.15 Lunsj


Meld deg på HER