CICEP/CREE brukerseminar

8. april ble det årlige brukerseminaret til CICEP og CREE avholdt. Over 50 deltakere fikk ny innsikt og deltatt i debatt rundt temaene: Hva er rettslig bindende i Paris-avtalen, vil utslippene faktisk bli redusert, hvordan vil Paris-avtalen endre de europeiske energimarkedene og hva blir virkningene av europeisk energiomstilling for Norge.  

Jon Hovi (UIO), Henrik-Hallgrim Eriksen ( Klima- og miljødepartementet) og Bård Harstad (UIO) diskuterer juridiske, økonomiske og politiske aspekter ved Paris-Avtalen med Snorre Kverndokk, leder av CREE som ordstyrere Foto: CICEP/Astrid Arnslett

Engasjerte spørsmål fra salen Foto: CICEP/Astrid Arnslett

Gerben Dekker (DNV GL), Thor Erik Gammeltvedt (Statnett), Ståle Aakenes (Gassnova) og Rolf Golombek (CREE og Frischsenteret) i debatt rundt et grønnere europeisk energimarked med fungerende leder i CICEP Guri Bang som ordstyrer. Foto: CICEP/Astrid Arnslett

Høyt engasjement i pausene. Foto: CICEP/Astrid Arnslett

Jon Hovi, forsker ved institutt for statsvitenskap UIO og CICEP og fungerende leder ved CICEP og CICERo forsker, Guri Bang, diskuterer i pausen. Foto: CICEP/Astrid Arnslett 

Ann-Cathrin Vaage  (Statoil) og Elin Lerum Boasson (UIO/CICERO) om forhold rundt Norges klimaavtale med EU.