SEMINAR: Populisme og veien videre for en ambisiøs klimapolitikk

CICEP og CREE ønsker velkommen til seminar om klimapopulisme onsdag den 19. april kl 12:00-15:30 på Litteraturhuset i Oslo.

Valget av Donald Trump som president i USA, Brexit i Storbritannia og muligheten for at Marine Le Pen kan bli president i Frankrike har skapt en frykt for at populistiske bevegelser er på sterk frammarsj internasjonalt. Bevegelsene har til felles en skeptisk mot eliter og mot globalisering. Mange av bevegelsene er klimaskeptiske, og alle fokuserer på nasjonale henysn framfor internasjonale.  Det skaper frykt for framtiden til det internasjonale klimasamarbeidet. Vi dukker ned i disse problemstillingene i vårt program. 

Lunsjservering 12:00-12:30, programstart 12:30. Påmelding. 

Del 1: Populisme og klimapolitikk 

Noen hevder at en bærekraftig politikk ikke er politisk gjennomførbart, og at selve det demokratiske systemet står i veien for en effektiv klima- og miljøpolitikk. Hva er en populistisk miljøpolitikk, og hva vil kjennetegne klimapolitikken til populister som Trump? Hva kan det bety for internasjonalt klimasamarbeid om populistiske ledere får utforme klimapolitikken? 

Guri Bang (CICERO/CICEP): Trumps klimapolitikk

Bård Harstad (UiO/CREE): Populistisk klimapolitikk  

Kommentar fra Kjetil Lund (Statkraft)

Spørsmål fra salen 

Del 2: Økt fokus på karbonlekkasjer 

Et fellestrekk ved de populistiske bevegelsene er en skepsis mot internasjonalisering og spesielt mot global handel. Dette øker faren for handelskonflikter. Problemet med karbonlekkasjer kan derfor bli et større tema i fremtiden enn da Paris-avtalen ble fremforhandlet. Hva vil dette ha å si for den internasjonale virkemiddelbruken? Hva står vi igjen med av effektiv klimapolitikk i en region som EU med klare klimamål?   

Solveig Glomsrød (CICERO/CICEP): Hva er effekten av karbonlekkasjer?

Halvor Storrøsten (SSB/CREE): Hvordan kan EU håndtere karbonlekkasje? 

Kommentar fra Bjørn Kjetil Mauritzen (Hydro) 

Spørsmål fra salen

Del 3: Klimapopulisme i et valgår 

Hvordan bør vi forholde oss til faren for svekket klimapolitikk i viktige land og for mindre tro på internasjonale løsninger? Bør Norges politikk og virkemiddelbruk ligge fast uavhengig av hva andre land gjør? 

Debatt mellom Bård Lahn (CICERO), Andreas Halse (Arbeiderpartiet), Guri Melby (Venstre) og Brita Bye (SSB/CREE).