Brukerseminar: Energi- og klimapolitiske konflikter i Europa

Foto: Fra tidligere brukerseminar med CICEP/CREE. Potokredit: Astrid Atrnslett/CICERO 

Foto: Fra tidligere brukerseminar med CICEP/CREE. Potokredit: Astrid Atrnslett/CICERO 

Påmelding her

Tid og sted: Apr. 19, 2018 9:00 AM - 1:00 PM, Litteraturhuset, Amalie Skram

Det er konflikter i EU om energi- og klimapolitikken, spesielt om vinterpakken («Clean Energy for All Europeans»). I Norge koker debatten om ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators), det grønne lokomotivet Tyskland sliter med å nå sine 2020-mål, mens Polen nok en gang er en klimabremser. 

Årets brukerseminar i regi av CICEP og CREE behandler spørsmål som:

  • Har Norge noe å frykte fra ACER?
  • Hva blir virkningene for Norge hvis EU klarer å nå sine ambisiøse klimamål for 2030?
  • Hvilke forhold bestemmer de nasjonale energi- og klimapolitikkene i Tyskland og Polen?

Program                

09.15 Velkommen

Snorre Kverndokk, Frischsenteret   

Hva skjer i Brüssel innenfor energi og klima?
Henrik Bjørnebye (Juridisk fakultet, UiO): Hva er EUs energiunion og ACER?
Anne Bolle (Statkraft): Hva gjenstår å bestemme om politikk og virkemidler for 2030?

Lisa Løvold (OED): Kommentar: Håndtering av energi- og klimapolitiske konflikter i Europa – utvikling av enkelte EU-rettslige virkemidler mot 2020 og 2030.

Spørsmål og kommentarer fra salen

Nasjonal energi- og klimapolitikk

10.00 Rolf Golombek (Frischsenteret): Økonomiske virkninger av EUs energi- og klimapolitikk for 2030 i Polen, Tyskland og Norge

Polen: Kull er gull?
Hva bestemmer Polens energi – og klimapolitikk?
Kan økonomenes prediksjoner bli realitet?

Kacper Szulecki (Institutt for statsvitenskap, UiO): The coal split -cultural and socio-political roots of Poland's carbon lock-in.


Jon Birger Skjærseth (FNI): EU og Polen i klimapolitikken: Hvem bestemmer over hvem?

Spørsmål og kommentarer fra salen       

11.00  Pause

11.15

Tyskland: Mister det grønne lokomotivet fart?
Hva bestemmer Tysklands energi – og klimapolitikk?
Kan økonomenes prediksjoner bli realitet?

Merethe Dotterud Leiren (CICERO): Utviklingen av fornybarpolitikken i Tyskland.

Ellen Skaansar (NVE): Kommentar - Nettutbygging i Tyskland

Spørsmål og kommentarer fra salen     

12.00     Virkninger for Norge hvis EU når sine energi- og klimapolitiske 2030-mål

Paneldebatt ledet av Kjetil Malkenes Hovland
Paneldeltakere: Gudmund Bartnes (NVE), Jon Birger Skjærseth (FNI), Merethe Dotterud Leiren (CICERO) og Taran Fæhn (SSB)

12.30  Lunsj

Arrangører: CICEP (www.cicep.no) og CREE (www.cree.uio.no) – forskningssentre for miljøvennlig energi, opprettet av Norges forskningsråd.