Sammendrag og dialog

Arbeidspakke 5 skal sammenfatte konklusjoner fra CICEP og legge til rette for dialog med myndigheter, organisasjoner, bedrifter og det sivile samfunn.


Denne arbeidspakken har to viktige målgrupper: brukerpartnere og andre interesserte parter. Brukerpartnerne er fra ulike bedrifter og myndighetsorganer som aktivt deltar i CICEP. Andre interesserte parter inkluderer politikere, næringslivsledere, forskere og interessegrupper.

Hovedmålsettingen er å starte og holde jevnlig dialog med CICEPs brukerpartnere for å sikre at forskningen i senteret har en verdi og blir brukt.  Dette vil bli ivaretatt ved å fokusere på problemstillinger som er relevant for industri og myndigheter. Dialogen vil foregå gjennom seminarserier, frokostmøter, dialogmøter med brukerpartnerne, nettsider, nyhetsbrev, deltakelse i mediedebatten, innlegg på etablerte konferanser og gjennom publisering av vitenskapelige artikler i internasjonalt anerkjente tidsskrifter.

CICEP vil i tillegg bidra til forskerutdanning samt undervisning og veiledning innenfor UiOs studieprogrammer.