CICEP

CICEP skal finne ulike typer for effektive internasjonale klimaavtaler og beregne økonomiske konsekvenser av disse.

CICEP skal bidra til å identifisere og utvikle modeller for internasjonale regimer og mer spesifikke tiltak som kan fremskynde omstilling til en bærekraftig fremtidig energibruk. Den oppgaven forsøker vi å løse ved systematisk å analysere hvilke løsninger som best tilfredsstiller tre sett av krav: miljømessig bærekraft, kostnadseffektivitet, og politisk realiserbarhet.

Vi beregner også sannsynlige økonomiske konsekvenser av realiserbare regimer og tiltak for globale og europeiske markeder for energi og energiteknologi, for viktige norske næringsgrener, og for politikkutforming.

 


Kontaktpersoner

Håkon Sælen

Leder for arbeidspakke 2
E: hakon.salen@stv.uio.no
M: +47 916 93 150
 

 

Guri Bang

Leder for arbeidspakke 1
E: guri.bang@cicero.oslo.no
T: +47 22 85 87 60


 

Steffen Kallbekken

FME-leder
E: steffen.kallbekken@cicero.oslo.no
T: +47 22 85 87 60


 

Solveig Glomsrød

Leder for arbeidspakke 3
E: solveig.glomsrod@cicero.oslo.no
T: +47 22 85 87 81


 

Monica Bjermeland

Leder for arbeidspakke 5
E: monica.bjermeland@cicero.oslo.no
M: +47 98 68 49 16

 

Jon-Birger Skjærseth

Leder for arbeidspakke 4
E: jon.b.skjaerseth@fni.no
T: +47 67 11 19 14


Styret

CICEP består av representanter for brukerpartnerne og for forskningspartnerne.

  • Kristin Halvorsen, CICERO (styreleder)

  • Geir Hønneland, Fridtjof Nansens Institutt

  • Dag Harald Claes, Universitetet i Oslo

  • Anne Louise Koefoed, Det Norske Veritas

  • Øyvind Christophersen, Miljødirektoratet

  • Knut Kroepelien, Energi Norge

  • Nina Lillelien, Norsk Hydro

  • Liv Arntzen Løchen, Norges vassdrags- og energidirektorat

  • Ann-Cathrin Vaage, EquinorKontakt oss

Navn
Navn