Rapportering og Tap og Skade blir stridstema i Marrakech

Under årets forhandlingsmøtet i Marrakech i november vil det spesielt fokuseres på regelverket for rapportering, etterlevelses-komiteen, retningslinjer for utforming av framtidige bidrag, samt prosessen for å gjøre opp status for global innsats hvert femte år. I tillegg blir det diskusjoner om et arbeidsprogram for tap og skade som ble opprettet før Parisavtalen.

Disse forhandlingstemaene vil forbli på agendaen i årene framover, hvor også regelverk for nye kvotehandelsmekanismer vil tilføyes. Forhandlingene om detaljene i avtalen kan vise seg å bli vel så utfordrende som forhandlingene om selve avtalen. Fordi forpliktelsene er relativt vagt formulert i avtalen, innebar det ikke store kostnader å slutte seg til, samtidig som å stå utenfor ville medført stor negativ oppmerksomhet.

Når forhandlerne skal konkretisere hva forpliktelsene innebærer, vil enkelte land se seg tjent med å vanne ut enkelte forpliktelser, noe som vil bli møtt med motstand fra andre land. Et overgripende spørsmål som stadig vil dukke opp under flere tema er er differensiering mellom i-land og u-land.