CICEP samarbeider med relevante norske og internasjonale forskningsmiljøer, bedrifter og organisasjoner. Våre internasjonale forskningspartnere inkluderer:


DNV, Hydro, Statnett og Equinor deltar som brukerpartnere fra næringslivet, NHO med bransjeorganisasjonene Energi Norge, Norsk Industri og Norsk Olje og Gass fra interesseorganisasjonene, samt Miljødirektoratet og NVE fra offentlig forvaltning.