CICEP samarbeider med relevante norske og internasjonale forskningsmiljøer, bedrifter og organisasjoner. Våre internasjonale forskningspartnere inkluderer:


DNV, Hydro, Statnett og Statoil deltar som brukerpartnere fra næringslivet, LO og NHO (med bransjeorganisasjonene Energi Norge, Norsk Industri og Norsk Olje og Gass) fra interesseorganisasjonene, samt Miljødirektoratet og NVE fra offentlig forvaltning.